Par- & relationsterapi

Jag tar emot kärlekspar, affärspartner, vänner, förälder & vuxet barn, syskon etc.

Syftet med terapin kan tex vara något av nedan.

  • Ni går igenom någon slags kris
  • Ni befinner er i en ny fas i livet
  • Det finns en önskan
    • att fördjupa relationen
    • att förbättra kommunikationen mellan er
    • att utveckla relationen i någon riktning
Illustration: ”Love” av Alexander Milov