Metoder

Metoder

Att gå i terapi

Pyskosyntes – en djupgående metod för själsligt växande och självförverkligande.

Samtalsterapi med psykosyntes som grund är en djupgående metod för mänskligt växande och självförverkligande. Det är också en utvecklingsorienterad psykologi som fokuserar på det friska i varje individ. Istället för att se våra personliga svårigheter som begränsande, ser man inom psykosyntesen våra brister och tillkortakommanden som en stor utvecklingspotential. I varje problem vi upplever, finner vi fröet till personlig utveckling och mognad. Psykosyntesen fokuserar på vår potential och hjälper oss att identifiera våra mål och vårt syfte med livet. Genom att anta de utmaningar som dyker upp på vägen utvecklas vi som individer och närmar oss samtidigt våra mål. Psykosyntesen inkluderar även många tankar, verktyg och synsätt från den kognitiva beteende terapin (KBT).

Allt fler blir medvetna om hur värdefull psykosyntesen är. Metoden ger enkla verktyg som stöd på livets många områden och är särskilt lämpad för den som söker en genomgripande metod för att finna stöd för sin personliga och andliga utveckling. Källa: Humanova

Psykosyntesens grundare

Roberto Assagioli, psykosyntesens grundare föddes i Venedig 1888. Han utbildade sig där till läkare och psykiater och blev tidigt en av Freuds lärjungar. Assagioli vände sig dock mot psykoanalysens patologiska inriktning och började därför utarbeta sin egen terapiform om människans psyke, som han 1926 gav namnet psykosyntes. Under sin verksamma tid hade han även ett nära samarbete med Carl G Jung som även han var intresserad av österländska andliga tankar. Hans modell kombinerar den västerländska psykologins bearbetande av olösta konflikter (trauman) och en österländsk syn på den inre människan som en del av det universella medvetandet. Källa: Humanova

Vad är Kognitiv beteende-terapi?

Tredje vågens KBT

ACT – Acceptance commitment therapy

Schematerapi