Välkommen

Karin Kronborg
Terapi – Coaching – Samtalsstöd

Ibland behöver vi stanna upp och utforska vad det betyder att vara en människa

Ibland skaver livet – kanske har något särskilt hänt eller har du en känsla av att du vill ha en förändring – i en relation, i en situation eller någon del av ditt liv.
I samtal hos mig utforskar vi din längtan, din vilja, upplevda hinder och resurser – med syftet att du ska leva det liv du önskar!

Välkommen att höra av dig med frågor via mail eller boka tid.

Jag är utbildad terapeut & coach inom integrativ psykoterapi
med psykosyntes & KBT som grund. Jag finns på Södermalm i Stockholm. Här kan du läsa mer

Exempel på områden jag jobbar med:

Stressrelaterade problem

Relationsproblem

Ångest och oro

Låg självkänsla

Dåligt självförtroende

Sorg

Förändringar i livets alla skeden

Existentiella frågor

Livsstilsförändring

Längtan efter utveckling eller förändring

Beroendeproblematik

Medberoende

Känsla av meningslöshet

Nedstämdhet

Karin Kronborg – Samtalsterapeut & coach i integrativ psykoterapi
med psykosyntes & KBT som grund.
Jag är medlem i Psykosyntesförbundet och är ansvarsförsäkrad.
karin@msamtalsterapi.se