Coaching & samtalsstöd

Samtal med någon som lyssnar och är närvarande

Söker du riktning & struktur i livet?

Att gå i coaching betyder att du jobbar med dig själv på ett metodiskt och målmedvetet sätt, samtidigt som du med hjälp av din vilja har ett nyfiket och empatiskt förhållningssätt till dig själv.

Coaching handlar ofta om här, nu och framtiden. Vi utgår från vad du önskar uppnå, gör handlingsplan(er) och följer upp.
Du utforskar dig själv och blir mer medveten och säkert kommer du upptäcka nya sidor hos dig själv.

Vi identifierar och ser nya möjligheter och sätt att komma förbi upplevda hinder.

Kanske längtar du efter en förändring som handlar om att hitta tillbaka till dig själv, till den du egentligen är. Det kan t ex handla om din arbetssituation, en relation eller något specifikt eller generellt som du önskar ändra på i ditt liv.

Exempel på vad vi jobbar med i coachingen

  • Stressreducering
  • Förbättra relationer
  • Att vilja sluta eller börja med något
  • Tvivel och kval inför stora eller små beslut
  • Vägledning i riktning & syfte

Vi har fokus på här, nu och framtid och tar avstamp i tydliga mål, med handlingsplaner och följer upp.

I coachingen får du möjlighet att upptäcka nya sidor av dig själv, se möjligheter och komma förbi hinder.

Vi identifierar känslor och arbetar med hur du kan förändra tankeprocesser och beteendemönster som inte gynnar dig.


Coaching är ett effektivt sätt att utvecklas som människa och att ta nya steg mot det du vill och längtar efter. Coaching fokuserar på att nå dina mål. Coaching har som syfte att frigöra människors potential och att ta fram det bästa hos dig.

De flesta människor har någon gång upplevt att vissa saker tenderar att upprepa sig. Den som vill skapa nya resultat i sitt liv behöver också göra förändringar hos sig själv i form av nya tankar och nya handlingar!

Coaching kan handla om att ta reda på vilka mål man verkligen vill ha, om att utveckla sin karriär eller ledarskap, förbättra relationer,toppa sin hälsa, skapa balans mellan de olika delarna av livet eller bara komma till skott och kontinuerligt skapa önskade resultat.

Coachen agerar som ett effektivt bollplank som hjälper till att hitta konstruktiva lösningar, utmanar och som följer upp så att man fortsätter ta steg i den riktning man vill gå.

Med coaching kan Du förverkliga det du önskar genom att sätta mål och steg för steg uppnå dem. Du lär dig hantera omgivningens krav och förväntningar och skapa balans mellan privatliv och karriär

Första steget till ditt önskade läge, är just att ta det första steget!

Coachning för företag