Samtalsterapi

Terapi

Känner du att livet skaver?

Vill du att något ska förändras i ditt liv, men vet inte hur du ska komma vidare? Att gå i terapi betyder att du ökar din medvetenhet om dig själv, utforskar din egen vilja till förändring och tar kontakt med du längtar efter och utforskar de hinder som står i vägen för att du ska leva det liv du vill.

I samtalsterapi fokuserar vi på din potential, det friska och det som kanske inte får komma till uttryck i ditt liv.

”Relationer är för människor det som vattnet är för fiskarna”